Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH FEAD PODPROGRAM 2019

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie od 25 lipca do 16 sierpnia 2019 roku przyjmowane będą wnioski na pomoc zywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym (FEAD).

Do w/w kwalifikują się osoby i rodziny spełniające kryteria dochodowe okreslone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( tj. bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego td. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane zapraszamy od poniedziałku do piatku do Osrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie w godzinach od 7.30 do 15.30 9 za wyjątkiem wtorku w godzinach od 8.00 do 16.00).

Składanie wniosków w pokoju Nr 2.

25 lipca 2019


Czytaj więcej o: POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH FEAD PODPROGRAM 2019

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH