Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie uprzejmie informuje, iż przyjmuje oświadczenia osób chętnych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w programie i korzystania ze wsparcia w formie artykułów żywnościowych zapraszamy do składania oświadczeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 38 pokój nr 2.

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.

5 września 2016


Czytaj więcej o: Informacja

Program "Rodzina 500 plus"

Informacja


Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie uprzejmie informuje, iż będzie w gminie Ćmielów realizatorem ustawy z dnia  11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (Dz. U. z 2016r. poz. 195). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje  można uzyskać pod nr tel. 15 861 22 81 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została uruchomiona infolinia  dla adresatów świadczenia wychowawczego czynna  w godz. 7.30-15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami  telefonów  41 342 16 35 oraz 41 342 12 05. Istniej również  możliwość zadawania pytań drogą mail-ową na adresy:    wps39@kielce.uw.gov.pl i wps40@kielce.uw.gov.pl

8 lutego 2016


Czytaj więcej o: Program "Rodzina 500 plus"

Świadczenie rodzicielskie

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

2 grudnia 2015


Czytaj więcej o: Świadczenie rodzicielskie