Rządowy program " Dobry start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2018

Z dniem 1 czerwca 2018 roku wszedł w życie rządowy program ' Dobry start" ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku jako Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (dz.U. z 2018r. poz. 1061).

Na podstwie programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde dzieckouczące się w szkole - bez wzgledu na dochody.

W naszej gminie realizatorem rządowego programu ' Dobry start" jest Osrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

Wnioski będzie mozna składać:

- od 01 lipca 2018 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz przez bankowośćelektroniczną;

- od 01 sierpnia 2018 roku tradycyjnie drogą papierową. wnioski papierowe będzie mozna pobrać w tut. Osrodku juz od miesiąca lipca.

Wniosek nalezy złożyć do 30 listopada 2018r., natomiast złożenie wniosku o " świadczenie dobry start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 wrzesnia.

Wnioski złozone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie rawa do swiadczenia nora jego wypłata nastepuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego , opiekuna prawnego.

Swiadczenie " dobry start" przysługuje w związku z ropoczęciem roku szkolnego do ukonczenia :

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczacych się legitymujacych się orzeczeniem i niepełnosprawności

Przysługuje takze w przypadku:

- ukonczenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przez rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba uczaca się konczy 20 rok życia:

- ukonczenia 24 roku zycia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok zycia - w przypadku dzieci lub osób uczacych się legitymujacych sie orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce.