Skład Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Ćmielowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Interdyscyplinarny to specjaliści współpracujący ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub  rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ćmielowie został powołany Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ćmielowie, w jego skład wchodzą:

Pani Ewa Kawa     Przewodnicząca Zespołu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

 

Pani Ewa Lenard  Zastępca Przewodniczącej Zespołu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Pani Anna Kral

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie

Pani Barbara Czępińska

Komisariat Policji w Ćmielowie

Pan Adrian Sidor

Komisariat Policji w Ćmielowie

Pan Tomasz Neyman

Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie

Pan Szymon Kasak

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Opatowie

Pani Agnieszka Biel – Żak

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pacjent”  w Ćmielowie

Pani Ewa Fronczek

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pani Agnieszka Budek

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim