Terminy składania wniosków o świadczenie „Dobry Start”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

•    Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane są od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, natomiast
w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca do 30 listopada danego roku.
•    Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
•    Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.