Osoby uprawnione do pomocy z funduszu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego:

  1. do ukończenia 18 roku życia albo,
  2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
  3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy  zastępczej;
  2. zawarła związek małżeński;