Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się od dnia 1 października danego roku i trwający do dnia 30 września roku następnego w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.
  • Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
  • Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.