Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do wniosku o świadczenie wychowawcze dołącza się odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenie oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (w nielicznych, indywidualnych przypadkach, w których dodatkowe dane/dokumenty, w tym oświadczenia są niezbędne):

1) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

2) prawomocne orzeczenie sądu, orzekające rozwód lub separację,

3) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.