Kto może się ubiegać o pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.Celem tego typu usług jest poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, a przede wszystkim samotnych.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, złego stanu zdrowia lub innych przyczyn do prawidłowego i codziennego funkcjonowania wymagają udziału osób drugich.

O tego typu pomoc mogą ubiegać się również osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w sytuacji, gdy rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.