Koszty usług opiekuńczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Rada gminy określa, wdrodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  • Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ma charakter miesięczny, uiszcza się ją po wystawieniu stosownej faktury na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.