Zasiłek pielęgnacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji bądż orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;

  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • osobie, która ukończyła 75 lat;

  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

  • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie. 

 Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.