Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 1 stycznia 2018 r. jest dostępna aplikacja na smartfony – mKDR.
Jak uzyskać mKDR?
1.    Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie, pokój nr 3 lub drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.
2.    We wniosku konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę Karty.
3.    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
4.    Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
5.    Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.
Jeśli posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.
Zwolnienia z opłat za wydanie mKDR
Informujemy, że członek rodziny wielodzietnej, który w 2019 roku złoży wniosek o przyznanie jednocześnie Karty zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej jest zwolniony z opłat.
Kolejnym przypadkiem zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych jest sytuacja, w której karta tradycyjna została wydana przed 01.01.2018 r., natomiast członek rodziny wnioskuje przed dniem 1 stycznia 2020 r. o wydanie karty w formie elektronicznej.