Podprogram 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez nieodpłatne przekazywanie darmowych artykułów żywnościowych lub posiłków.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy:

 • 1.402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

Organizacje zajmujące się rozprowadzaniem żywności oraz działaniami towarzyszącymi:

 • Federacja Polskich Banków Żywności;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej;
 • Caritas Polska;
 • Polski Czerwony Krzyż.

Produkty spożywcze wydawane w ramach Podprogramu 2018:

 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • buraczki wiórki,
 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy,
 • ryż biały,
 • kasza gryczana,
 • herbatniki maślane,
 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający,
 • szynka drobiowa,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • pasztet wieprzowy,
 • kabanosy wieprzowe,
 • filet z makreli w oleju,
 • cukier biały,
 • miód wielokwiatowy,
 • olej rzepakowy,
 • gołąbki w sosie pomidorowym.

Wydawanie żywności w ramach Programu odbywa się od sierpnia 2018 r. i będzie trwało do czerwca 2019 r.

Skierowania wydawane były przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ćmielowie, jednak zakończył się już okres ich wydawania.

Osoby bezdomne pobierają żywność bez skierowania.

Wydane skierowania są ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2018.

O terminie i warunkach Podprogramu 2019 będziemy Państwa informować na bieżąco.